dimarts, 20 de març de 2012

Drets a la vaga
Guia pràctica de la vaga general Aquest dia, has de saber que…. •Totes les persones treballadores tenen dret a fer vaga per a defensar els seus interessos. És un dret reconegut a la Constitució, de caràcter individual, i que no depèn de cap referèndum ni votació col·lectiva. El dret a vaga no es pot sancionar. •La falta d’assistència a lloc de treball per vaga no es computa com a absentisme. •L’empresari no pot substituir els treballadors vaguistes per altres treballadors (ni provinents d’ETT ni de la pròpia empresa). •No és obligatori, però sí recomanable, notificar a l’empresa la intenció de fer vaga. •Les hores no treballades no han de recuperar-se. •El dret a vaga comporta; d’una banda, la pèrdua del salari de la jornada (salari base i complements salarials) i per l’altre, la suspensió de l’obligació de cotitzar a la seguretat social. Què són els piquets? •La publicitat de la vaga forma part del dret a vaga, i la manera de donar-la a conèixer és mitjançant els piquets. Els piquets tenen la funció d’informar sobre els motius de la vaga i són especialment necessaris a les petites empreses on no hi ha representació sindical. A més, donen cobertura als qui tenen dificultats per exercir el seu dret a vaga, pels motius que sigui; per exemple, perquè el seu contracte és temporal o perquè l’empresa els ho impedeix.