divendres, 16 de març del 2012

29 M VAGA GENERAL

Els treballador autònoms catalans se sumen a la vaga general del 29-M La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) -juntament amb ASTAC-CONDAL, STAC i FS TRADE-CC.OO.- enregistrarà el proper dilluns, 19 de març, a les 12 hores, al Departament de Treball el preavís d’interrupció d’activitats professionals i de prestació de serveis als autònoms i autònomes de Catalunya per al proper 29 de març. D’aquesta manera, les principals organitzacions de treballadors autònoms de Catalunya mostren la seva voluntat de participar en la convocatòria de vaga general, fent una crida a tots els treballadors per compte propi de Catalunya perquè interrompin la seva activitat professional i les prestacions de serveis a tercers, en les condicions establertes en la convocatòria de vaga feta per la UGT i CC.OO. Amb la interrupció de l’activitat dels treballadors autònoms, la CTAC-UGT de Catalunya i la resta d’organitzacions de treballadors autònoms convocants volen mostrar la seva denúncia de les mesures d’ajust i retallada promogudes pel Govern de l’Estat, que cedeixen a les pressions dels mercats i de les institucions financeres, per tal que la crisi la paguem aquells que no l’hem provocada. Tanmateix, la CTAC-UGT de Catalunya i la resta d’organitzacions d’autònoms convocants volen mostrar també el seu refús a les polítiques pressupostàries restrictives del Govern de la Generalitat de Catalunya, que juntament amb les retallades dels serveis socials bàsics estan conduint de manera progressiva al desmantellament dels sistemes de protecció i cohesió social. Aquestes mesures, a més de repercutir negativament en l’activitat econòmica i en l’ocupació amb caràcter general, posen en risc els serveis públics de qualitat que atenuen unes desigualtats socials cada vegada més profundes, i destrueixen ocupació privada i pública al temps que deterioren les condicions de treball de l’existent. L’efecte directe d’aquestes polítiques en el col·lectiu del treball autònom estan a la vista: a Catalunya, la seguretat social ha perdut 53.020 autònoms i autònomes cotitzants, del 31 de desembre de 2007 al 31 de desembre de 2011. En aquest període el nombre total de cotitzants a la seguretat social ha disminuït un 11,69%, mentre que el d’autònoms i autònomes persones físiques ha disminuït un 14,27%. Preavís vaga general – Treballadors autònoms DIA: 19 de març. HORA: 12 hores. LLOC: Departament de Treball. Sepúlveda, 148-150. Barcelona.