dilluns, 22 de juliol de 2013

El Grup LGTB UGT denuncia la “maternitat discriminada”La UGT de Catalunya denuncia la voluntat del Govern del Partit Popular de limitar l’accés gratuït de la reproducció assistida, excloent a parelles de lesbianes, dones solteres o persones que s’hagin sotmès a una esterilització voluntària (vasectomia o lligadura de trompes). El document, que demà serà aprovat, limita la gratuïtat a dones menors de 40 anys i homes de menys de 55 anys, sense fills comuns previs i sans i hagin estat diagnosticades o diagnosticats com a estèrils.

El Grup LGTB UGT denuncia la “maternitat discriminada”, fent  que només les dones heterosexuals i en parella puguin gaudir del dret a la maternitat, quedant excloses una part important de la població de manera clarament discriminatòria. Ser mare és un dret que té la dona independentment de la seva situació civil u orientació sexual.

Per tant s´està vulnerant aquest dret d’una forma directa a l’entendre la causa d´infertilitat només en parelles d´home i dona. Davant la Constitució homes i dones som iguals , per tant també és causa d’inconstitucionalitat.

A Catalunya, l'Administració ja s'aferrava textualment a la necessitat d'un diagnòstic d'esterilitat; És a dir que en aquests darrers anys i sota l´excusa de la crisi a casa nostra ja denegaven a les dones solteres o amb parella femenina.

Des de el Grup LGTB UGT exigim que es normalitzi la situació , que ens deixa fora a tantes dones d´una forma inconstitucional i atemptant contra el nostre dret de ser mares.

Per això ens adherim i donem suport a la convocatòria de concentració que fa l' Associació Universitària Sin Vergüenza i Te N'aDones  per demà dimarts 23 de juliol  a les dimarts 23 a les 19:30h davant de l'edifici de la Generalitat de Catalunya (plaça Sant Jaume).